Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Skorzystaj z pomocy Ekodoradcy w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze".
  • Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego

Ekodoradca w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze" przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30. Telefoniczna rejestracja na konsultację z Ekodoradcą czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerem telefonu: 536 363 963.

  • Informacje o programie "Czyste Powietrze" i korzyściach z udziału w nim 
  • Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  • Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  • Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

www.czystepowietrze.gov.pl,

Dane o programie dla Gminy Nowe Brzesko

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 283
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 241
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 64
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 641 968,78 zł