Wydawanie tabletek preparatu stabilnego jodu może nastąpić tylko po ogłoszeniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego zgodnie z załączonymi instrukcjami informacyjnymi.

Wykaz lokalizacji punktów wydawania preparatów stabilnego jodu na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA   !!!

 

Wydawanie tabletek preparatu stabilnego jodu może nastąpić tylko po ogłoszeniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego zgodnie z załączonymi instrukcjami informacyjnymi.

 

W załączeniu:

- wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem:

 

- charakterystyka produktu leczniczego UWAGA !!! ( należy bardzo rzetelnie przeczytać zalecenia i przeciwwskazania).

 

 

Wykaz lokalizacji punktów wydawania preparatów

stabilnego jodu

Na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Strona internetowa: www.nowe-brzesko.pl

 

Lp.

Nazwa obiektu/instytucji

Adres

1.

Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Sierosławice 53, 32-120

2.

Szkoła Podstawowa w Mniszowie

Mniszów 4, 32-120 Nowe Brzesko

3.

Miejsko Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Piłsudskiego 17A

32-120 Nowe Brzesko

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hebdowie

Hebdów 147, 32-120 Nowe Brzesko

5.

Zespół Przedszkolno – Szkolny w  Nowym Brzesku

ul. Krakowska 29, 32-120 Nowe Brzesko

6.

Świetlica Środowiskowa (Dom Ludowy) w Gruszowie

Gruszów 29, 32-120 Nowe Brzesko

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majkowicach

Majkowice 55, 32-120 Nowe Brzesko