Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuję, iż w dniu 30.09.2022 r. o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach, Śmiłowice 16, 32-120 Nowe Brzesko zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna poprzedzająca wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

,,Budowa mostu na rzece Wisła wraz z budową nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej DW775 na odcinku od DK79 do DW964 wraz z budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w gminie Nowe Brzesko, powiat proszowicki oraz w gminie Drwinia, powiat bocheński, woj. Małopolskie.”

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego,

pełnomocnik Inwestora: Pani Barbara Śliwka, PROMOST -WISŁA Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła.

 

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2163600,obwieszczenie-rk-iv622052021.html