odbędzie się w dniu: 3 października 2022r.(poniedziałek) o godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu, 

odbędzie się w dniu:

 

3 października 2022r.(poniedziałek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i pomocy dla rolnictwa:
  • spotkanie z przedstawicielem ARiMR w Proszowicach
  • spotkanie z przedstawicielem PZDR  w Proszowicach
  • spotkanie z przedstawicielem KRUS w Proszowicach
 3. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.
 4. Propozycje założeń do budżetu gminy na 2023 rok.
 5. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

  Przewodniczący Komisji

  Krosta Józef