Weszły w życie przepisy „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

O jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać nie tylko posiadacze pieców węglowych, ale również osoby ogrzewające swoje nieruchomości gazem LPG, pelletem, drewnem i olejem opałowym.

Wnioski o dodatek można już składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 lub elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jednorazowy dodatek wynosi od 500 do 3000 złotych.

Dodatek do niektórych źródeł ciepła, w myśl ustawy, przyznawany jest na gospodarstwo domowe (jeden dodatek na jeden adres zamieszkania). Gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego o tym samym adresie, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła (do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.

Wniosek o dodatek do niektórych źródeł ciepła należy złożyć elektronicznie -  przez e-PUAP - lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

Wnioski składać można do 30 listopada br. Dokumenty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Ile wyniesie dodatek

W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:

  • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
  • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).