Najbliższy odbędzie się w poniedziałek 26.09.2022 r. br., w godzinach 9:00-14:00. Siedziba: Agenda Zamiejscowa UMWM w Miechowie, ul. Warszawska 10.