Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Dotyczy: użytkowników piecy zamontowanych u Mieszkańców Gminy Nowe Brzesko  w ramach projektu OZE
 
 
Pod poniższym linkiem Spółka Sanito udostępniła informacje dla użytkowników piecy na pellet, aby  przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.:
 
Serwis Spółki  Sanito dostępny jest  dla Państwa pod adresem mailowym i telefonem: serwis@sanito.pl, 799 398 888