odbędzie się w dniu: 20 września 2022r. (wtorek) o godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w dniu:

 

20 września 2022r. (wtorek) o godz. 9 00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 17a

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przeprowadzenie kontroli w zakresie dowozu dzieci do szkół i finansowania z budżetu gminy w roku szkolnym 2020/2021.
  3. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 Przewodniczący  Komisji

    Andrzej  Kura