Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zapraszają serdecznie do udziału w konferencji: EduLab – „O uczeniu się przez całe życie i zdobywaniu kompetencji zawodowych przez doświadczenie”.

Konferencja odbędzie się online w dniu 20.09.2022 r. Do zarejestrowanych uczestników zostanie wysłany link do spotkania. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W świecie dynamicznych zmian, złożonych procesów społecznych i ekonomicznych oraz nieustannego rozwoju technologii, powiedzenie „człowiek uczy się przez całe życie” staje się koniecznością rynku pracy. Ci, którzy nie będą elastycznie i bardziej otwarcie podchodzić do pozyskiwania swoich kompetencji i kwalifikacji, będą mieć duże trudności z odnalezieniem się na rynku pracy. Ci natomiast, którzy będą nastawieni na rozwój i nieustanne podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji, zwiększą swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości, gdyż szybciej przystosują się do zmian i nie będą mieć trudności z podejmowaniem nowych wyzwań.

Uczenie się przez całe życie oraz nauka przez doświadczenie jest również podstawą efektywnej strategii biznesowej. Jednak tak skomplikowany model biznesowy wymaga wyspecjalizowanego wsparcia i współpracy wszystkich zaangażowanych stron: pracodawców, pracowników, jednostek edukacji formalnej i pozaformalnej, a także instytucji odpowiedzialnych za kształcenie oraz jego finansowanie.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do udziału w konferencji, w której  wezmą udział zewnętrzni eksperci i badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz małopolscy przedsiębiorcy, jak również specjaliści i badacze organizatorów konferencji.

Szczegóły oraz rejestracja: https://www.marr.pl/laby/edulab/