8 września br. odbyła się krajoznawcza wycieczka dla Seniorów z Gminy Nowe Brzesko do Klasztoru w Hebdowie oraz Pałacu w Śmiłowicach w ramach projektu Gmina Przyjazna Seniorom.

Dziękujemy ks. Eugeniuszowi Grzywaczowi za możliwość poznania historii Hebdowa oraz Panu Feliksowi Śliwie właścicielowi pałacu w Śmiłowicach za oprowadzenie po pięknym parku oraz pałacu. Na zakończenie wycieczki Seniorzy wspólnie z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie spędzili czas na grillowaniu, rozmowach oraz śpiewaniu do gry na akordeonie Pana Marka Kołodzieja z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Brzeska.

Dziękujemy również Pani Krystynie Banaś z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowego Brzeska, Panu Janowi Polakowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej Nowe Brzesko za koordynowanie wycieczki. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Łaneckiej Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gruszowie oraz pracowników ośrodka za przygotowanie pikniku dla Seniorów oraz oprowadzenie po ośrodku.