Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko

1. Oznaczenie nieruchomości:  nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o numerze ewid. 1467 o pow. 1,6480 ha, położona w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040211/1
2.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3.      Cena wywoławcza: 93 886,00 zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

4.      Termin i miejsce przetargu: 19.08.2022r. godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, I piętro, pokój nr 10, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.

5.      Wysokość wadium: 9 388,60 zł. termin wpłaty wadium do 16.08.2022r.

6.      Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia o przetargu:  tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44. https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko, www.nowe-brzesko.pl 

7.      Szczegółowe informacje o przetargu: Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku  ul. Krakowska 44,  32-120 Nowe Brzesko, Referat Komunalny- pokój nr 14,  tel (12) 385 01 08.

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2138868,zarzadzenie-nr-1152022-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-18072022r-w-sprawie-podania-do-.html