8 lipca 2022r. o godz. 10.00 na terenie Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego (oczyszczalnia ścieków) odbędzie się uroczyste otwarcie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku”.

Szanowni Państwo,

W dniu 18 lipca 2022r. o godz. 10.00 na terenie Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego (oczyszczalnia ścieków) odbędzie się uroczyste otwarcie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Brzesku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno –kanalizacyjna.

W ramach projektu wykonano:
1.     Modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku
2.     Budowę zbiornika wody czystej o pojemności 300 m3 na stacji uzdatniania wody
3.    Przebudowę sieci wodociągu rozdzielczego w ciągu ulicy Wesołej w Nowym Brzesku na odcinku od stacji uzdatniania wody do skrzyżowania  z ul. Nowy Rynek

Całkowita wartość projektu wynosi:4 696 651,32 zł
z czego dofinansowanie z UE stanowi kwotę: 2 520 346,28 zł