Dzięki zaangażowaniu Koordynatora Akademii Piłkarskiej Nadwiślanka Nowe Brzesko, złożony wniosek w programie rządowym "Klub" został pozytywnie oceniony i w roku 2022 Akademia może się cieszyć z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po raz kolejny Ministerstwo doceniło  zaangażowanie Akademii Piłkarskiej Nadwiślanka Nowe Brzesko w rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Dzięki otrzymanemu wsparciu będzie mogła organizować zajęcia dla młodych zawodniczek i zawodników oraz dokupić sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych.

Źródło: Akademia Piłkarska Nadwiślanka Nowe Brzesko