Komunikat

Na podstawie §12, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502), na wspólny wniosek dyrektorów szkół podstawowych, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ustala dyżury w  pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku szkolnym 2021/2022.

 

Lp.

Placówka

Dyżur od:

Dyżur do:

1.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Mniszowie

27 czerwca 2022 r.

15 lipca 2022 r.

2.

Przedszkole Samorządowe w Nowym Brzesku

18 lipca 2022 r.

5 sierpnia 2022 r.

3.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierosławicach

8 sierpnia 2022 r.

31 sierpnia 2022 r.