Dziękujemy po raz kolejny za dar serca od naszych pracowników UGiM Nowe Brzesko, pracowników MGOPS, radnych Rady Miejskiej Nowe Brzesko oraz władz gminy za zebranie zabawek, środków czystości oraz jedzenia dla dzieci, które trafią do Truskawca w Ukrainie. Zbiórkę koordynuje Pani Olena oraz Pan Marcin Tomala z Fish Truck Pławowice.