Dziękujemy wszystkim za udział w pierwszej wycieczce rowerowej w Gminie Nowe Brzesko.

Piękna pogoda i uśmiechy na twarzy gościły u wszystkich. Pobiliśmy rekord, było nas 86 osób ‼️
Dziękujemy Radzie Miejskiej Nowe Brzesko na czele z Panem Janem Polakiem i Kamilem Kłodą, Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztofowi Madejskiemu za organizację wycieczki, przygotowanie posiłku regeneracyjnego a klubowi LKS Nadwiślanka za nieocenioną pomoc w przyjęciu tak licznej grupy oraz przygotowanie zabaw dla dzieci.
Dziękujemy również opiekunom każdej grupy za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników oraz sprawne prowadzenie wycieczek: Pani Annie Madejskiej, Katarzynie Porębskiej, Annie Świerk oraz Panom Janowi Polakowi oraz Kamilowi Kłodzie. 
Dziękujemy Zastępcy Burmistrza Panu Wojciechowi Adamczykowi za przygotowanie relacji z wycieczki. 

https://www.relive.cc/view/vKv215EdQoq

Mamy nadzieję, że pobijemy kolejny rekord na następnej. Do zobaczenia wkrótce.

Gmina Przyjazna Seniorom, Głos Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora 
Małopolska, Małopolska na rowery, Odkryj Małopolskę, Velo Małopolska, Slow life Slow ride 
Nadwiślańska Grupa Działania E.O. Cenoma, LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko