Przypominamy, iż w dniach 20 - 23 maja 2022 roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Nowe Brzesko

Osoby które otrzymały wezwanie do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w Proszowicach przy ul. Parkowej 10.

DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:
Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową;

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają:
mężczyźni:

 • urodzeni w 2003 roku;
 • urodzeni w latach 1998-2002 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 •  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.