Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsza rejestracja

Zgłoszeń na porady należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej:

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie proszowickim