Zapraszamy Mieszańców gminy będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” do pobrania instrukcji do zamontowanych u Państwa instalacji OZE.
Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Instrukcje dotyczące instalacji OZE:
 • Instrukcje PIECE NA PELLET
 1. ​Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3
 • Instrukcje POMPY CIEPŁA
 1. ​Pompy CO​ (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3)
 2. Pompy CWU
 • Instrukcje FOTOWOLTAIKA
 1. Załącznik 1
 2. Załącznik 2
 3. Załącznik 3