Szanowni czytelnicy! Zgodnie z decyzja sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV2 informuję o czasowym zamknięciu biblioteki od 12.03-27.03.2020 r. Przez ten okres nie są wypożyczane pozycje biblioteczne. Pracownik M-GBP jest dostęny w miejscu pracy. Kontakt z biblioteką w tym czasie: e-mailowy biblioteka@nowe-brzesko.pl lub tel. 12/3852103.

SKORZYSTAJ ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Biblioteka Narodowa zachęca do lektury i pobierania e-booków w formatach MOBI lub EPUB z Polona. Wszystkie tytuły są udostępniane bezpłatnie.

LINK DO STRONY: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3931-bezplatne-e-booki-w-polonie.html


Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 3) wydarzenia organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach nie są imprezami masowymi i mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Decyzje w sprawie organizacji poszczególnych wydarzeń należą do kompetencji dyrektorów instytucji kultury.

Rekomendacje w zakresie bieżącej działalności instytucji:

 • wprowadzenie – tam, gdzie to możliwe i uzasadnione – komunikacji elektronicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu pracownik - użytkownik
 • regulowanie frekwencji, które umożliwi utrzymywanie bezpiecznego dystansu między odwiedzającymi
 • uwrażliwienie pracowników na stosowanie się do zaleceń GIS w kwestii konsultacji medycznych w przypadku występowania takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne wskazane w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
 • umieszczenie w ogólnodostępnych miejscach informacji o właściwym sposobie korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura)
 • zapewnienie podstawowych środków higieny – mydła i środków dezynfekujących do rąk przy umywalkach i w miejscach ogólnodostępnych
 • rozszerzenie utrzymania czystości pomieszczeń przy zastosowaniu substancji odkażających - zapewnienie większej częstotliwości sprzątania, dezynfekowania sanitariatów, klamek itp., zwłaszcza w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi gości zewnętrznych
 • przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu zachowania podstawowych środków ochronnych i sposobu postępowania i weryfikacja znajomości instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego
 • śledzenie bieżących komunikatów właściwych miejscowo ośrodków sanitarno-epidemiologicznych; wskazanie osób do bezpośredniego kontaktu z tymi ośrodkami
 • stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych w szczególności w przypadku wzrostu zagrożenia na terenie działania instytucji.

W zakresie podejmowanych aktywności i podróży: 

 • dokonanie analizy kalendarza wydarzeń pod kątem oceny ryzyka dla bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i pracowników
 • daleko idącą ostrożność i rozwagę w planowaniu wyjazdów zagranicznych indywidualnych i grupowych, ograniczenie zbędnych wyjazdów  
 • odwołanie podróży do krajów, do których MSZ nie zaleca podróżowania z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/)
 • rozważenie ograniczenia przyjmowania gości oraz organizacji wydarzeń z udziałem obywateli państw, w których występuje duża liczba potwierdzonych przypadków zakażenia
 • bieżące monitorowanie zaleceń MSZ w tym zakresie i konsultacje z MKiDN odnośnie szczegółowych rozwiązań związanych z planowanym udziałem w wydarzeniach kulturalnych

Inne: 

 • bieżące śledzenie komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczanych na stronach internetowych:
 • zachowanie zdrowego rozsądku i krytycznej oceny sytuacji.

Na dzień dzisiejszy MKIDN nie rekomenduje zamykania lub znaczącego ograniczenia działalności instytucji kultury pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności.

stopka Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

69101508613

69101508613