Pani Urszula Trzepałka rozpoczęła pracę w szkole w 1985 r. W latach 1992-2010 pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej, w tym przez 2 lata od 1999-2001 r. również funkcję Dyrektora Gimnazjum. Od 2010 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Nowym Brzesku. W związku z przejściem na emeryturę Pani Dyrektor Urszuli Trzepałki, w imieniu mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wszystkie wspólne lata współpracy. Zakończenie roku szkolnego jest idealnym momentem na podsumowania. podziękowania i pożegnania...

 

Z pewnością wszyscy pamiętamy, że czas ten był okresem wytężonej pracy, wielu  dokonań, osiągnięć i sukcesów. Dlatego tak ważne jest wymienienie chociaż kilku z nich.

  • Pani Dyrektor przeprowadziła  modernizację budynku  szkoły podstawowej celem jej dostosowania dla osób niepełnosprawnych wykorzystując Fundusz PEFRON. Dzięki jej staraniom budynek ten przeszedł gruntowny remont w zakresie termomodernizacji , elewacji zewnętrznej i dachu.

 

  • Uczestniczyła  w pracach projektowych oraz w rozbudowie szkoły  i budowie hali sportowej (organizacja bali sylwestrowych w szkole, rozprowadzanie cegiełek, czyn społeczny  to tylko nieliczne działania w  tym zakresie).

 

  • Systematycznie wzbogacała  szkołę w sprzęt i urządzenia audio wizualne i techniczne  aby  utrzymać wysoki poziom kształcenia  zgodnie z duchem czasu.

 

  • Skutecznie wprowadzała liczne zmiany i ulepszenia na terenie placówki  i wokół  szkoły celem zapewnienia uczniom , nauczycielom i wszystkim pracownikom  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

  • Pod przewodnictwem Pani Dyrektor udało  się zrealizować szereg projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy wojewódzkich. Wymienić możemy  np. „ Azymut na wszechstronną edukację”, "Z nauką za pan brat”, „Klub filmowy pod strzechą”, „ Moja droga do wszechstronnej edukacji”, „ Comenius”, „ Skorzystaj z szansy osiągnij sukces”, „Mamo, tato idę do przedszkola”, „ Już pływam”, Klasa sportowa.

Wiele działań, jakie przez ten 25-letni okres pracy wykonanła Pani Dyrektor, umożliwiło uczniom jeszcze lepszy rozwój, poszerzenie horyzontów myślowych oraz podniosło jakość pracy szkoły. Również najmłodsi uczniowie są wdzięczni za Plac Zabaw  - ich miejsce do rekreacji, zabawy i odpoczynku.

Życzymy  Pani Dyrektor radosnego uśmiechu na twarzy,

zdrowia, siły i optymizmu na co dzień,

wypoczynku, czasu dla siebie oraz słonecznych wakacji.