Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 15 kwietnia 2023 roku wspólnie będziemy sprzątać świat.

Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że z powodu awarii samochodu odbierającego odpady komunalne, w miejscowości Mniszów, odpady nie odebrane dnia 24 marca zostaną odebrane w dniu 29 marca.

Wścieklizna

Wścieklizna

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko, która odbędzie się w dniu: 31 marca 2023r.(piątek) o godz 9:00

Wspólne posiedzenie:

Wspólne posiedzenie:

• Komisji Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu • Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej • Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia • Komisji Rewizyjnej 28 marca 2023r. (wtorek) o godz. 8:00

Informacja

Informacja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbędzie się w dniu: 22 marca 2023r (środa) o godz. 9:00

11 marca DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca DZIEŃ SOŁTYSA

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpiła tę z 2 kwietnia 2004 r, z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt.

Z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 03.03.2023r.

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 03.03.2023r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Szanowni Mieszkańcy

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych w 2023 r.

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych w 2023 r.

Zainteresowani rolnicy proszeni są o złożenie wniosku w terminie do dnia 5 marca 2023 roku, do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Informacja

Informacja

Środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt

strony 1 2 3 4 5 6 7