Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko 

www.nowe-brzesko.pl

godziny pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Jakość powietrza dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko


 

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.


adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:  /ss8mj72p75/skrytka


    

 

 

 

Burmistrz

Pokój nr 12

burmistrz@nowe-brzesko.pl

12 385 03 56

Zastępca Burmistrza

Pokój nr 11

zcaburmistrz@nowe-brzesko.pl

12 385 03 45

Sekretarz

Pokój nr 18

sekretarz@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Skarbnik

Pokój nr 12

skarbnik@nowe-brzesko.pl

12 385 20 07

Referat Organizacyjny (RO)

Kierownik Referatu

Sekretarz

Promocja gminy

Pokój nr 18

sekretarz@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Sekretariat

Stanowisko ds. potwierdzenia Profilu Zaufnego ePUAP

Promocja gminy

Pokój nr 10

sekretariat@nowe-brzesko.pl

12 385 20 94

Dziennik Podawczy

Pokój nr 3

dziennik.podawczy@nowe-brzesko.pl

12 385 03 46

Stanowisko ds. kadr i płac

Pokój nr 3

kadry@nowe-brzesko.pl

12 385 03 46

Informatyk 

Koordynator Dostępności

Stanowsko ds. BIP

Pokój nr 2

informatyk@nowe-brzesko.pl

12 385 21 48

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Ochrona zwierząt

Pokój nr 6

oc@nowe-brzesko.pl

zarzadzanie.kryzysowe@nowe-brzesko.pl

12 385 01 09

Archiwum

Pokój nr 3

dziennik.podawczy@nowe-brzesko.pl

12 385 03 46

Referat Finansowy  (RF)

Kierownik Refaratu

Skarbnik

Pokój nr 12

skarbnik@nowe-brzesko.pl

12 385 20 07

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT

Pokój nr 15

ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

12 385 21 51

Stanowisko ds. obsługi bankowej oraz księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Pokój nr 13

platnosci@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 22

 

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Pokój nr 13

ksiegowosc.wydatki@nowe-brzesko.pl

12 385 20 22

Stanowisko ds. inwentaryzacji

Pokój nr 13

inwentaryzacja@nowe-brzesko.pl

12 385 20 22

Stanowisko ds. podatku, księgowości podatkowej i zezwoleń alkoholowych

Pokój nr 15

podatki@nowe-brzesko.pl

12 385 21 51

Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego

Pokój nr 15

wymiar@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 51

Stanowisko ds. opłat podatku Pokój nr 15 wymiar2@nowe-brzesko.pl 12 385 21 51

Referat Inwestycji i Remontów (RIiR)

Referat Inwestycji i Remontów

Kierownik referatu

Pokój nr 18

inwestycje@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Zamówienia publiczne  Pokój nr 17 zp@nowe-brzesko.pl 12 385 21 43

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Pokój nr 17

budownictwo@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Stanowisko ds. transportu, drogownictwa, remontów oraz funduszu sołeckiego

Pokój nr 17

ugim@nowe-brzesko.pl

12 385 21 43

Stanowisko ds. geodezji, nieruchomości i numeracji budynków

Pokój nr 17

wzizt@nowe-brzesko.pl

12 385 01 43

Ekodoradca Pokój nr 6

czystepowietrze@nowe-brzesko.pl

12 385 01 09

Gospodarka odpadami

Pokój nr 6 gospodarka.odpadami@nowe-brzesko.pl 12 385 01 09

Strażnik Gminny

Pokój nr 6 straznikgminny@nowe-brzesko.pl 12 385 01 09

Referat Komunalny (RK)

Kierownik referatu

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Pokój nr 14

mienie.komunalne@nowe-brzesko.pl

12 385 01 08

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, ochrony zabytków, gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki wodnej

Pokój nr 14

odpady.komunalne@nowe-brzesko.pl

12 385 01 08

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, 

Pokój nr 14

rolnictwo@nowe-brzesko.pl

12 385 01 08

Referat Wodociągów i Kanalizacji (RWiK)

32-120 Nowe Brzesko

ul. Wesoła 40

wodociag@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

Kierownik referatu

wodociag@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

693 860 097

Obsługa biura

wodociag@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

Inkasent

 

693 834 735

Zgłaszanie awarii całodobowo

 

725 100 400

Urząd Stanu Cywilnego i obsługa Rady Miejskiej – (USC)

Kierownik referatu

Obsługa Rady Miejskiej

Pokój nr 2

usc@nowe-brzesko.pl

12 385 21 48

Zastępca Kierownika

Stanowisko ds.ewidencji ludności

Pokój nr 2

usc@nowe-brzesko.pl

12 385 21 48

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowe

Pokój nr 3

oc@nowe-brzesko.pl

12 385 03 46

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - (MGZEAS)

Kierownik jednostki

Pokój nr 8

oswiata.kierownik@nowe-brzesko.pl

12 385 01 56

516 482 015

Główna Księgowa MGZEAS

Pokój nr 9

oswiata.ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

12 385 20 25

Specjalista ds. płac

Pokój nr 9

oswiata.place@nowe-brzesko.pl

12 385 20 25

Obłsuga finansowa

Pokój nr 9

oswiata.finanse@nowe-brzesko.pl

12 385 20 25

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - (MGOPS)

Kierownik jednostki

Pokój nr 5

kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Księgowa

Pokój nr 5

ksiegowosc.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Stanowiska pracowników socjalnych, stypendia szkolne

Pokój nr 1

mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Asystet rodziny

Pokój nr 1

mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 26 55

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, 500plus

Stanowisko ds. BHP

Pokój nr 4

500plus@nowe-brzesko.pl

swiadczenia.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji  (MGCKIP)

32-120 Nowe Brzesko

ul. Piłsudskiego 17a

mgckip@nowe-brzesko.pl 12 385 29 44

Dyrekcja

mgckip@nowe-brzesko.pl

12 385 29 44

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gruszów 28

32-120 Nowe Brzesko

 

12 385 20 57

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

32-120 Nowe Brzesko

ul. Piłsudskiego 17

biblioteka@nowe-brzesko.pl
12 385 21 03

Kierownik jednostki

biblioteka@nowe-brzesko.pl

12 385 21 03

Ispektor danych osobowych 
Aleksandra Słowik-Mastalska iod@iods.pl