Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Międzyszkolny klub sportowy SPORTOWIEC