Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nowe Brzesko oraz pracowników Referatu Wodociągów i Kanalizacji odczyty wskazań wodomierzy są zawieszone do odwołania.

Od 30.03.2020 r. rozliczenie świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe a faktury będą przesyłane w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wrzucane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników.

Zachęcamy jednocześnie do podawania odczytu wskazań wodomierzy:

- telefonicznie pod nr tel. 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)

- na adres poczty elektronicznej wodociag@nowe-brzesko.pl

******************************************************************************************************

Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.

 

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku.

Szczegóły w zakładce "Taryfy cenowe".

******************************************************************************************************

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.