Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.

*******************************************************************************************************

W związku z powtarzającym się problemem blokowania pomp ściekowych w przepompowni ścieków przy ul. Św. Huberta przez odpady stałe - głównie chusteczki flizelinowe, podpaski i patyczki do czyszczenia uszu, wrzucane do kanalizacji przez mieszkańców ul. Św. Huberta, apelujemy o zaprzestanie pozbywania się tego typu odpadów poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Efektem takiego działania jest w konsekwencji uszkodzenie pomp i układów elektrycznych oraz wstrzymanie pracy przepompowni powodujące piętrzenie ścieków w kanałach. Konieczność częstego czyszczenia przepompowni i wywożenia ścieków wozem asenizacyjnym oraz remonty pomp generują znaczne koszty znajdujące później odzwierciedlenie w taryfach cenowych.

Apelujemy zatem raz jeszcze do wszystkich użytkowników kanalizacji sanitarnej - nie tylko z ul. Św. Huberta - aby nie traktować muszli klozetowych i studzienek na przyłączach kanalizacyjnych jako koszy na śmieci.