Komunikaty i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotyczące jakości wody (załączniki na dole strony).


 
Ze względu na panującą sytuację zagrożenia epidemiczego zachęcamy do samodzielnego podawania odczytu wskazań wodomierzy:
  • telefonicznie pod nr tel. 12 385 20 06 (poniedziałek-piątek 7:00-15:00)
  • na adres poczty elektronicznej: wodociag@nowe-brzesko.pl 

Faktury rozliczające będą przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wrzucane do skrzynek pocztowych przez naszych pracowników.
 

 
Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.
 
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku. Szczegóły w zakładce "Taryfy cenowe".
 

Wpłat gotówkowych należności wynikających z faktur za wodę i ścieki bez prowizji można dokonywać w punkcie kasowym Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Przelewy należy realizować na indywidualne numery rachunków bankowych widniejące na fakturach.