Komisje Rady MiejskiejWersja PDF - Link otwiera się w nowym ok 

 Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu:  

 • KROSTA JÓZEF          Przewodniczący Komisji
 • SAMEK ANNA             Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • JAN WÓJCIK               Członek Komisji

   Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej:

 • KOZERSKI WITOLD      Przewodniczący Komisji
 • KROSTA ALINA              Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • STASIK ZBIGNIEW        Członek Komisji
 • PAWLICKI ANDRZEJ     Członek Komisji

 Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:

 • FULARSKA ELŻBIETA         Przewodnicząca Komisji
 • CHMURZYŃSKA RENATA   Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • KŁODA KAMIL                      Członek Komisji
 • SZLĘK JOANNA                    Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • SAMEK ANNA                    Przewodnicząca Komisji
 • KOZERSKI WITOLD          Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • FULARSKA ELŻBIETA      Członek Komisji
 • KROSTA JÓZEF                Członek Komisji