Komisje Rady Miejskiej

  • Komisja Rewizyjna
  • Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
  • Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
  • Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu