KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
 
 
 
Komisja Rewizyjna
 
1.     Wojciech Dzióbek - Przewodniczący
2.     Aneta Tabor
3.     Jan Sroga
4.     Ignacy Zawartka

 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
 
1.     Anna Samek
2.     Renata Chmurzyńska - Przewodniczący
3.     Jan Zabijak

 
 
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej
 

1.     Jan Polak - Przewodniczący
2.     Witold Kozerski
3.     Józef Krosta
4.     Zbigniew Stasik
 

 
Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu
  
1.       Andrzej Kura
2.       Mariusz Wójcik
3.       Renata Belska - Przewodniczący