Remonty świetlic wiejskich z zakresu Małych Projektów
zrealizowane przez M-GCKiP w Nowym Brzesku
 
 
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku w bieżącym roku zrealizowało remont świetlicy wiejskiej w Szpitarach i Śmiłowicach. Operacje zostały wykonane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
 
            Całkowity koszt realizacji operacji pn.: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Szpitarach wraz z zakupem wyposażenia jako miejsca aktywnego wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej” opiewał na kwotę 9 696,23 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 6 306,48 zł. Zakres robót budowlanych obejmował wymianę 1 szt. drzwi zewnętrznych. Ponadto do świetlicy wiejskiej zostało zakupione następujące wyposażenie:
8 szt. stołów, 30 szt. krzeseł, 10 szt. obrusów, karnisze na 2 okna, firany na 2 okna, stół do bilarda, piłkarzyki stołowe.
 
 
 
 
            Natomiast wartość robót dla zadania pn.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmiłowice jako miejsca aktywnego wypoczynku, rekreacji
i integracji społecznej”
wyniosła 38 000,00 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy to 23 714,04 zł. W ramach zadania wykonana została wymiana posadzek w pomieszczeniu sali świetlicy i przedsionku, wymiana pokrycia dachowego, remont sufitu w pomieszczeniu sali świetlicy i przedsionku, wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych o wymiarach 1,5x2,1 m, wymiana 2 szt. okien o wymiarach 1,8x1,5 m (P4), 1,1x0,9 m (P4), demontaż krat stalowych
i osadzenie podokienników, a także wymiana 6 szt. opraw oświetleniowych w sali świetlicy.
 
 
 
 
 
            Podniesienie standardu budynków w/w świetlic wiejskich niewątpliwie wpłynie na zaspokajanie potrzeb społeczno - kulturalnych i na podniesienie aktywności społeczności lokalnej, a więc realizacja powyższych wniosków będzie długotrwale oddziaływać na życie mieszkańców miejscowości.