Otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych

Gminy i Miasta Nowe Brzesko

z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2019 r.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Powołania Komisji konkursowej

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2019 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży ogłasza się, że zadania te realizować będą organizacje pozarządowe, wymienione w poniższej tabeli, która określa również wysokość przyznanej dotacji.

  

  

WYNIKI  KONKURSU

 w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Wysokość dotacji wnioskowanej (zł)

Wysokość dotacji przyznanej (zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy ,,Nadwiślanka” Nowe Brzesko

„Zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży i Seniorów w piłce nożnej i tenisie stołowym i dalszy rozwój klubu”

80 000,00

80 000,00

2.

Klub Sportowy Grębocin

„Popularyzacja siatkówki na terenie 00 Nowe brzesko”

10 000,00

10 000,00