Nowe Brzesko dnia 05.11.2020 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na 2021 rok.

 

1. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 15.10.2020 roku do dnia 29.10.2020 roku

2. W okresie konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi do projektu ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) na rok 2021.

3. Informacje sporządził – Wojciech Adamczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.