Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko czyni starania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz użytkowników drogi krajowej nr 79.

Poniżej zamieszczamy pisma wysyłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    W dniu 19.09.2012 r. odbyło się spotkanie dotyczące podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 79 przebiegającej przez Gminę i Miasto Nowe Brzesko. W spotkaniu uczestniczyli ze strony Gminy i Miasta Nowe Brzesko: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko p. Grzegorz Czajka, Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko p. Jan Sroga radni Rady Miejskiej p. Danuta Czechowicz, p. Agnieszka Lebida, p. Józef Krosta, p. Dariusz Mrozowski, p. Waldemar Wojtusik, Przewodniczący Rady Miasta p. Ignacy Zawartka, Członek Rady Miasta p. Wacława Furtak-Łukowicz, Asystent Burmistrza p. Jacek Gorzałczany oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Krakowie, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych - Rejon Tarnów, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

 Uczestnicy spotkania wskazali na kilka ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Gminie i Mieście Nowe Brzesko, przez które przebiega droga krajowa nr 79, a mianowicie:

 - brak chodników przy drodze krajowej nr 79 w m. Hebdów, Śmiłowice, Sierosławice (projekty wykonania chodników zostały już zlecone),
 

- zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Brzesku (problem przejścia dla pieszych),
 

- wyznaczenie pasów bezpieczeństwa dla pieszych, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych,
 
 
- doświetlenie drogi krajowej nr 79 lampami ulicznymi,
 
 
- brak kilku metrów chodnika przy nowowybudowanej zatoce autobusowej przy stacji paliw LEMAR,
 
 
- zjazd na drogę powiatową od Kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierosławicach (problem przebudowy skrzyżowania),
 
 
- ograniczenie dróg ślepych (ul. Spółdzielcza),
 
 
- niedrożne przepusty pod drogą krajową nr 79, w tym na ul. Nękanowice pod
p. Wójcikiem,
 
 
- stukające studzienki kanalizacyjne.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uważają, iż należy podjąć i wypracować działania zaradcze w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko jak i użytkowników drogi krajowej nr 79. Dlatego też w tym kierunku zostaną podjęte konkretne kroki, mające na celu rozwiązanie zaistniałego problemu.