GMINA NOWE BRZESKO
 
Gmina Nowe Brzesko jest obszarem typowo rolniczym, ponad 86,5 % powierzchni to użytki rolne (grunty rolne, łąki, sady pastwiska i stawy rybne). Długi okres wegetacji roślin, dobre warunki klimatyczne, zrównoważony poziom opadów sprawiają, że wydajność produkcji rolnej jest bardzo wysoka mimo silnego rozdrobnienia ziemi.

Samorząd zobowiązany jest do utrzymania tego rolniczego charakteru i jak najlepszego wykorzystania daru jakim jest proszowicki czarnoziem. Strategia rozwoju gminy Nowe Brzesko pragnie umiejętnie łączyć te zobowiązania wynikające z rolniczego charakteru gminy z działalnością gospodarczą przystosowaną do obsługi rolnika oraz wymagającego klienta jakim jest mieszkaniec aglomeracji krakowskiej.

Wobec powyższego pilną potrzebą jest zmiana sposobu (filozofii) handlu owocami i warzywami. Pragniemy pomóc inwestorom, którzy stworzyliby zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy. Inwestorzy tacy mogą liczyć na preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, pomoc w uzbrojeniu terenów, tanie i zdrowe owoce oraz warzywa.

Nie chcemy także zapominać o walorach krajobrazowych i przyrodzie naszej gminy, która przez tysiąclecia wytworzyła na ziemi nowobrzeskiej przepiękne malownicze widoki oraz wyjątkowe w skali kraju miejsca. To drugie turystyczno-rekreacyjne oblicze gminy pragniemy podkreślić przeznaczeniem kilkudziesięciu hektarów nowobrzeskich nadwiślańskich błoń na miejsca lokalizacji ośrodka czynnej rekreacji (turystyka konna, ścieżki rekreacji, ścieżki rowerowe, korty tenisowe, pola golfowe, boiska sportowe, przystań kajakowa).

O tym, że gmina może nadal zostać czysta i zielona świadczą ostatnio ukończone inwestycje w postaci nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie I etapu kanalizacji Nowego Brzeska. Także najbliższe zamierzenia Nowobrzeskiego Samorządu to kontynuacja ww. działań, które w perspektywie najbliższych lat powinna zaowocować objęciem w całości kanalizacją sieciową Nowego Brzeska i pozostałych miejscowości.

Dzięki przedsiębiorcom prywatnym posiadany już znakomite zaplecze gastronomiczno - hotelarskie w postaci trzygwiazdkowego Hotelu "Maria", Motelu "Lemar" i hotelu w Pałacu Śmiłowice. W ofercie inwestycyjnej obecnie znajdują się działki przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług oraz działka przeznaczona pod usługi komunikacyjne.

Wszystkim ww. przedsięwzięciom w zakresie wspierania modernizacji gospodarstw rolnych, rozwoju rolnictwa ekologicznego, rozwoju bazy tego rolnictwa oraz wspierania zamierzeń i działań prowadzących do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej władze gminy zapewniają wsparcie, przychylność i gotowość do współpracy.