„Odbudowa drogi gminnej Gruszów- Kuchary od km 1+210 do km 1+850 (dz. nr. Ewid. 184).