Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Sierosławice ( do P. Marca) od drogi krajowej nr 79 od km 0+000 do km 0+345 (działka nr ewid. 199/2)