Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Hebdów (do starej mleczarni) od km 0+000 do km 0+856 (działka nr ewid. 600/2 i 450)