Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Gruszów od km 0+000 do km 0+583 (działka nr ewid. 263 do P. Kłębka)