Odbudowa drogi gminnej Grębocin- Przybysławice do drogi powiatowej nr K-1272 od km 0+000 do km 0+720 (działka nr ewid. 153)”.