„Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hebdów od km 0+000 do km 0+500 (działka nr ewid. 583)