Odbudowa drogi gminnej w m. Sierosławice (obok sklepu) od km 0+000

 

do km 1+550 (1 550 m)