Odbudowa drogi gminnej w Rudnie Dolnym od skrzyżowania na „Kluczówkę”

 

w stronę szkoły od km 0+000 do km 1+250 (1250 m)