. Odbudowa drogi gminnej Szpitary - Przybysławice od km 0+550 do 1+196 (646 m)