Zastosowanie energii słonecznej i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku wraz z termomodernizacją szkoły podstawowej. W ramach inwestycji wykonano:
- remont instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji c.o., montaż kotła na pelet wraz ze sterowaniem, armaturą i oprzyrządowaniem
- instalacje c.o. opartą o pompy ciepła wspomagane przez kolektory słoneczne, w tym dolne źródło ciepła – kolektory pionowe gruntowe – 22 szt., oraz górne źródło ciepła: 2 pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 138,5 kW, instalacja solarna składająca się z 5 szt. kolektorów
- instalacje c.w.u. wraz z rurociągami, armaturą i urządzeniami
- instalacje ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej wraz z rurociągami, armaturą i urządzeniami
- docieplenie ścian zewnętrznych  budynku Szkoły Podstawowej
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- remont dachu, w tym wymiana pokrycia, deskowania, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
-  nowe pokrycia zadaszenia schodów do kotłowni
- przebudowę systemu odprowadzenia wód deszczowych i instalacji odgromowej
- odtworzenie kominów
Wartość projektu: 1 674 057,52 zł tym planowane dofinansowanie MRPO w wysokości 1 255 332,37 zł oraz środki własne w kwocie: 418 725,15 zł
 

 
„Zastosowanie energii słoneczneji i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku.”
 

Kolejną rozpoczętą inwestycją współfinansowaną w ramach MRPO na lata 2007-2013 jest zadanie pn.: „Zastosowanie energii słoneczneji i geotermalnej do ogrzewania kompleksu szkolnego w Nowym Brzesku.” W październiku podpisano umowę z firmą SANITO Sp. z o.o. z Warszawy dot. realizacji części robót budowlanych w ramach, których zostanie wykonana wewnętrzna instalacja c.o., c.w.u., instalacja ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej, oparta na pompach ciepła wspomaganych przez kolektory słoneczne, oraz wymiana kotła i instalacji c.o. w starym budynku Szkoły Podstawowej. W przyszłym roku zostanie ogłoszony przetarg na pozostałą część prac, czyli termomodernizację budynku szkoły podstawowej wraz z remontem dachu i wymianą stolarki okiennej. Poziom dofinansowania, to 85% kosztów kwalifikowanych, wg. umowy o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 2 466 688,38 zł z czego dofinansowanie, to 1 889 044,24 zł.  Jednakże kwoty te wskutek przeprowadzonych przetargów ulegną zmianie i ich dokładna wysokość będzie znana po zakończeniu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
      w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013