Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku

32-120 Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
Tel.: (0-12) 385 26 55
 

Kierownik Karolina Janik

e-mail: kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

p.o Główna Księgowa - Anna Gajda

e-mail: ksiegowosc.mgops@nowe-brzesko.pl


Pracownicy socjalni

Katarzyna Sikora, Iwona Czekaj, Anna Lipowiecka

tel. 12 385 26 55


Pracownik ds. świadczeń wychowawczych i świadczenia "Dobry start"

Jadwiga Stachowicz

e-mail: 500plus@nowe-brzesko.pl

tel. 12 385 20 30 


Asystent rodziny 

Anita Pytel 

tel. 12 385 26 55

 


 

Ogłoszenie Burmistrza

O rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie klubu Senior+ na terenie gminy Nowe Brzesko w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r."

INFORMACJA Z DNIA 30.12.2019 r. 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA 182/2019 Z DNIA 27.12.2019 r.


Wnioski o dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że wnioski o dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. w pokoju nr 1.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • nakaz płatniczy z 2019 roku;
  • odcinek opłaty składki KRUS;
  • oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej za ostatni miesiąc;
  • karta leczenia szpitalnego/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli, któryś z członków rodziny leczy się);
  • rachunki za: prąd, wodę, śmieci/ faktury za leki.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 792,00 zł.


Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych

Informujemy, że składanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie Dobry Start 300+ (świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego) oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres rozpoczyna się:

  • 1 lipca 2019 roku - składanie wniosków drogą elektroniczną  
  • 1 sierpnia 2019 roku - składanie wniosków w wersji papierowej 

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, który obowiązywać będzie od 1 lipca 2019 r., tj. od dnia od którego świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie bez kryterium dochodowego


Informacja w sprawie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku zawiadamia zainteresowane osoby, że od miesiąca sierpnia 2018 roku można rozpocząć składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczenia ,,500+”, zasiłku rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Druki wniosków dostępne w MGOPS pokój nr 3.

Informacja pod numerem tel: 12 385 20 30.


Wniosek "Dobry start" 300 zł dla ucznia

W tym programie wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub w sierpniu gwarantuje, to wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast złożenie wniosku w kolejnych miesiącach oznacza, że świadczenie będzie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie przyznania świadczenia „Dobry Start” będzie można składać online już od 1 lipca 2018 roku przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia 2018 roku wnioski będzie można składać w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

Wnioski do pobrania:


 

Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych

Informujemy, że składanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie Dobry Start 300+ (świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego) oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres rozpoczyna się: