Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Nowe Brzesko

kierownik - Elżbieta Chuchmacz

ul. Piłsudskiego 17

32-120 Nowe Brzesko

Biblioteka czynna

 • poniedziałek - wtorek w godz. 8.00-16.00
 • środa w godz. 9.00-17.00
 • czwartek - piątek w godz. 8.00-16.00

tel. 12 385-21-03

e-mail: biblioteka@nowe-brzesko.pl


8-15 MAJA 2019 - Tydzień Bibliotek

Ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2019 odbywa się pod hasłem: „biblioteka”


Biblioteka jest ważną instytucją w naszej gminie,

której nic nie może zastąpić.

Książki coś magicznego w sobie mają!

Całe życie człowieka zmieniają.

Biblioteka publiczna, staje dziś w obliczy wielu poważnych wyzwań. Świat XXI wieku ulega ciągłym zmianom, nie tylko społecznym czy kulturowym, ale swoje miejsce musi mieć też książka i biblioteka. Czytelnik staje się obecnie użytkownikiem, a często także klientem. Chce nowości czytelniczych i nowoczesnego wystroju otoczenia. Odpowiadając właśnie na potrzeby tych czynników, zostały zakupione nowości wydawnicze i nowe regały biblioteczne.

Na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym biblioteki publiczne stały się lokalnymi instytucjami kultury, których organizatorem jest samorząd gminy. Miejsko-Gminna Biblioteka w Nowym Brzesku finansowana jest z budżetu gminy oraz otrzymuje dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.

Biblioteka chce tak funkcjonować, aby każdy mieszkaniec naszej gminy miał pewność, że jest ona niezbędna. Dostęp do książki ma każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy pochodzenia. Nasza gminna biblioteka zajmuje tylko 40 m2. Pomimo tak małej przestrzeni, która mieści  aż 30 regałów i około 10 000 książek, czytelnicy i tak przychodzą do niej, aby przy filiżance herbaty porozmawiać o przeczytanych książkach, czy wierszach naszego lokalnego autora.

Biblioteka w liczbach:

 • W roku 2018 bibliotekę odwiedziło około 3250 osób.
 • Stali czytelnicy to łącznie 723 osoby.
 • Wypożyczono 6154 książek.

Zapraszam do odwiedzin i wypożyczania nowości czytelniczych.

Tekst E.Chuchmacz

Nowości czytelnicze i nowe regały w bibliotece.                                                  


 Zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej w roku 2018

M-GBP w Nowym Brzesku w 2018 roku brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa p.n. Priorytet 1-Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu nasza biblioteka otrzymała  kwotę 3990 zł.

Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach bibliotek publicznych. Dzięki dofinansowaniu nasza Biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 448 woluminy. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury do zapoznania się z nowymi pozycjami czytelniczymi biblioteki.


Biblioteka lekiem na zimowe dni

Na długie jesienno – zimowe wieczory najlepsza jest dobra książka. Biblioteka popularyzuje książkę i czytelnictwo, służy swoją wiedzą i doświadczeniem  czytelnikom. Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku  mieści się w budynku OSP. Jest miejscem, do którego  przychodzą mieszkańcy niezależnie od wieku i preferencji czytelniczych. Jest ważnym punktem na mapie życia społeczności lokalnej.

Biblioteka zajmuje 40m² i jest skomputeryzowana. Z biblioteki korzysta ok. 730 osób (nie tylko z naszej gminy ale i sąsiednich). Większość czytelników biblioteki stanowi młodzież z trzech pobliskich szkół. W ciągu roku wypożycza się ok. 5500 książek. W 2018 roku bibliotekę odwiedziło ponad 4000 osób. Finansowana jest z budżetu Gminy Nowe Brzesko. Korzysta również z dofinansowania ,,Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa”  na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej. W roku 2018 łączna suma na zakup książek wyniosła 10 990,00 zł.

Na podstawie rozmów  z czytelnikami,  zostały zakupione  nowości książkowe dla różnych grup wiekowych. Zakupiono m.in.: nowe lektury, książki z dużymi literami dla osób starszych, nowości wydawnicze  jakie ukazały się w 2018 roku. Ponadto zrealizowano spotkania z dziećmi, a także spotkanie ze słynnym podróżnikiem Robertem Gądkiem. Młodzi ludzie co roku poznają pracę z książką w bibliotece, poprzez organizowanie  lekcji  bibliotecznych.

Biblioteka to miejsce gromadzenia i udostępniania społeczności lokalnej literatury polskiej i światowej, a jej zbiory stanowią dobro narodowe. Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.  To w nich szukamy myśli, które prowadzą przez życie i ułatwiają pokonywanie trudności. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku  oferuje :

 • Literaturę popularnonaukową - literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zbiory regionalne  - Monografia Ziemi Nowobrzeskiej, Ziemia Nowobrzeska w fotografii, wydania dotyczące historii naszej społeczności,  zbiór wszystkich wydań gazety lokalnej  oraz wycinki z prasy  dotyczące naszej gminy
 • Czasopisma bieżące
 • Za pomocą poczty elektronicznej można zapytać bibliotekarza o książkę i dokonać jej rezerwacji
 • Każdy może skorzystać z darmowego Internetu na stanowisku komputerowym oraz bezprzewodowej sieci WiFi

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam, wchodzę.


Wszystko toczy się wokół książek

Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku od 1993 roku mieści się w budynku OSP i stanowi ważny punkt na mapie życia lokalnej społeczności. Jest miejscem do którego przychodzą mieszkańcy z całej gminy - niezależnie od wieku oraz statusu społecznego. A swoim zasięgiem działania, obejmuje również mieszkańców gmin sąsiadujących.

Biblioteka zajmuje 40m². Jest skomputeryzowana. Z biblioteki korzysta ok. 700 osób. W ciągu jednego roku wypożycza się ponad 6700 książek. W 2017 roku  bibliotekę odwiedziło 4143 użytkowników. Wypożyczono 6987 książek.Nowobrzeska Biblioteka finansowana jest z budżetu gminy Nowe Brzesko, lecz na zakup nowości wydawniczych korzysta również z dofinansowania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  W roku 2017 łączna suma na zakup książek wzniosła 10,310 zł.

Biblioteka posiada bogaty w swej różnorodności księgozbiór. W wyniku rozmów z czytelnikami na temat ich potrzeb i oczekiwań, zostały zakupione nowości książkowe dla różnych grup wiekowych, w tym aktualne, nowe lektury dla dzieci i młodzieży oraz bestsellery skierowane do miłośników wszystkich gatunków literackich. Biblioteka w Nowym Brzesku popularyzuje czytelnictwo, zachęca do zdobywania wiedzy, odkrywania świata, jest lokalnym przewodnikiem. Młodzi ludzie co roku poznają pracę z książką poprzez organizowane w gminnej Bibliotece lekcje, podczas których można poznać oraz zgłębić tajniki pracy bibliotekarza, a także przekonać się, że czytanie wcale nie jest trudne i nudne.

To w książkach szukamy myśli, które nadają sens i kierunek rozdziałom, które pisze samo życie.

Miejsko–Gminna  Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku oferuje :

 • Literaturę popularnonaukową.
 • Literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zbiory regionalne (Monografia Ziemi Nowobrzeskiej, Ziemia Nowobrzeska w fotografii, wydania    dotyczące historii naszej społeczności, zbiór wszystkich wydań gazety lokalnej oraz wycinki z prasy  dotyczące naszej gminy).
 • Czasopisma bieżące.
 • Za pomocą poczty elektronicznej można zapytać bibliotekarza o książkę i dokonać jej rezerwacji.
 • Każdy może skorzystać z darmowego Internetu.

Serdecznie zapraszam 

E. Chuchmacz


Przedszkolaki  z wizytą w nowobrzeskiej bibliotece

W dniu 10 października 2018 r. gminna biblioteka gościła wszystkie grupy przedszkolaków z Nowego Brzeska wraz z wychowawczyniami.

Podczas wizyty w bibliotece dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i zapoznać się z nowym oraz ciekawym dla nich miejscem. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i rozbudzonym zainteresowaniem przeglądały księgozbiory znajdujące się na półkach w dziale dla dzieci. Wszystkim spodobały się kolorowe, bogato ilustrowane czytanki, które z chęcią oglądały i komentowały. Obiecały, że po te śliczne książeczki przyjdą z rodzicami.

Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, a na zakończenie dzieci otrzymały zakładki do książek wraz z zaproszeniem do częstych wizyt w bibliotece.

 E. Chuchmacz


Podróżnik w Bibliotece

Nowobrzeska Biblioteka w dniu 17 kwietnia br. zorganizowała spotkanie podróżnicze i pokaz zdjęć z dalekich wypraw do Afryki dla grupy V sześciolatków oraz młodzieży gimnazjalnej z Panem Robertem Gondkiem.

Pan Robert wędruje po najwyższych górach kontynentu i jest autorem wielu magazynów podróżniczych, albumów oraz książek. Jest pasjonatem Afryki, dlatego też organizuje wyprawy na ten „czarny kontynent”. W ponad godzinnym spotkaniu z fotografią podróżniczą i egzotyczną muzyką do zdjęć, z zaciekawieniem uczestniczyła młodzież.

Spotkanie to miało na celu nauczyć młodych ludzi, by sięgając po informacje nie korzystali jedynie z zimnych ekranów telewizorów czy komputerów, ale czytali też książki, bo to w nich jest zawarta nauka o życiu, ludziach, świecie przeszłości i teraźniejszości.

Reasumując, dalekie podróże kształcą, a książka?

Książka jest najlepszym przyjacielem na nudę.

Fotorelacja na stronie


Jaką fukcję pełni biblioteka w gminie?

Biblioteka pełni bardzo ważną rolę w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie oraz regionie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego co roku przyznaje dotację pieniężną na zakupy dla bibliotek, by umożliwić inwestowanie w nowości książkowe, co świadczy o ważności istnienia bibliotek. Biblioteka w naszej gminie ma więcej niż 70 lat i myślę, że w Nowym Brzesku nie ma człowieka, który nie był w bibliotece choćby jeden raz. Małemu dziecku biblioteka potrzebna jest, by nauczył się literek, młodemu człowiekowi do nauki, starszemu czytelnikowi dla radości wspomnień.

Kiedyś oczekiwania względem biblioteki stanowiły głównie wyobrażenie o miejscu, w którym gromadzi się i wypożycza książki, w którym uczeń korzysta ze słowników i encyklopedii. Ale tak było w dawnych czasach. Teraz jest również miejscem, gdzie można przeczytać gazety, przeglądnąć bardzo duży zbiór kronik regionalnych, skorzystać z internetu lub prelekcji. Bibioteka w Nowym Brzesku jest azylem, miejscem do którego wstęp jest bezpłatny, gdzie można przyjść i bez tłumaczeń spędzić czas. W roku 2017 odnotowano 684 czytelników, a wypożyczonych książek - 6200 sztuk. Są też czytelnicy z sąsiednich gmin, takich jak Koszyce, Proszowice, Drwinia, Igołomia-Wawrzeńczyce. Zachęcam mieszkańców naszej gminy oraz mieszkańców gmin sąsiadujących, do odwiedzenia biblioteki.

Czytelnia otwarta jest dla każdego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 17.00.

Serdecznie zapraszam.


Pluszowe Misie w Bibliotece

25 listopada  na całym świecie mają swoje święto Pluszowe Misie. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie od 1902 roku. Dzieciom miś nieodłącznie kojarzy się z beztroskim dzieciństwem, kumplem do zabawy, przyjacielem w podróży, kolegą w chorobie. Tak więc dzieci klasy zerówkowej grupa V z wychowawcą przyszły do biblioteki ze swoimi pluszowymi ulubieńcami, by podzielić się historią swoich ukochanych pluszaków i przekonać się jak wiele misiów jest bohaterami powieści, bajek i filmów.

Dzieci wysłuchały wierszyków o misiach, piosenek, a nawet śpiewały razem ze swoimi przytulankami. Mam nadzieję, że dzieciom ta radość i ten uśmiech pozostanie na bardzo długo. Na koniec tego wyjątkowego dnia zostały wręczone dyplomy ,,Przyjaciela Pluszowego Misia”.

Do zobaczenia za rok w bibliotece.