Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Brzesko
 
mgr inż Jan Chojka      

tel. (012) 385-20-94

e-mail: burmistrz@nowe-brzesko.pl
 

 

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

    codziennie od 730  do 1530