Godz. pracy urzędu :

Poniedziałek - piątek      7:30  do 15:30

tel  12-385-20-94 sekretariat UGiM

fax 12 385 03 55 sekretariat UGiM

 


 

 

 BURMISTRZ

BURMISTRZ

Pok nr 12

E-mail: burmistrz@nowe-brzesko.pl

12 385 20 94

Sekretariat

Z-ca Burmistrza Pok nr 11

E-mail:

zcaburmistrz@nowe-brzesko.pl

12 3852772

 

  REFERAT ORGANIZACYJNY - ( RO )

Sekretarz

Pok nr 17

E-mail:

sekretarz@nowe-brzesko.pl

12 38520 54

Dziennik podawczy

Sekretariat

Pok  nr 10

E- mail:

sekretariat@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 94

Stanowisko ds. kadrowych i płac

Pok nr 9

E-mail:

kadry@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 56

Pracownik ds. ochrony informacji niejawnych

Pok nr 17

E-mail:

oc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

Informatyk, stanowisko ds.BIP

Pok nr 2

E-mail:

informatyk@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 48

 

 

 

REFERAT  FINANSOWY - ( RF)

Kierownik referatu, Skarbnik Gminy                                        

Pok nr 12

E-mail:

 skarbnik@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 07

Zastępca skarbnika gminy, Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i kontroli finansowej

Pok nr 13

E-mail:

ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 22

Stanowisko ds. finansowych i księgowości pozabudżetowej,      

Pok nr 13

E- mail:

platnosci@nowe-brzesko.pl

12 385 20 22

Stanowisko ds.  wymiaru i księgowości podatków                                        

Pok nr 15

E-mail:

wymiar@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 51

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i rozliczeń  podatku VAT  

Pok nr 13

E-mail:

dochody@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 22

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, zezwolenia alkohol.

Pok nr 15

E-mail:

podatki@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 51

 

 REFERAT  INWESTYCJI I REMONTÓW - ( RIiR )

 

Kierownik referatu ds. inwestycji

Pok nr

18

E-mail:

inwestycje@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

Stanowisko ds. zamówień publicznych, remontów oraz  pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Pok nr

17

 

E-mail:

ugim@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

Stanowisko ds. transportu,  drogownictwa oraz planowania przestrzennego,

Pok nr

17

E-mail:

budownictwo@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 43

 

REFERAT  KOMUNALNY

Kierownik referatu: stanowisko ds. mienia komunalnego,

Pok nr

14

E-mail:

mienie.komunalne@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 08

stanowisko ds. rolnictwa i zabytków,

Pok nr

14

E-mail:

rolnictwo@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 08

stanowisko ds. ochrony środowiska i obrotu nieruchomościami,

Pok nr

14

E-mail:

rolnictwo@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 08

stanowisko ds. geodezji, nieruchomości i numeracji budynków,

Pok nr

 6

E-mail;

geodezja@nowe-brzesko.pl

 

12 385 01 09

 

REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - ( RWiK )

Kierownik referatu:

E-mail:wodociąg@nowe-brzesko.pl

693860097

Obsługa biura                        

E-mail:wodociąg@nowe-brzesko.pl

12 385 20 06

Inkasent                                        

 

693834735

Zgłaszanie awarii całodobowo

 

725100400

 

  URZĄD STANU CYWILNEGO I OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ - ( USC )

Kierownik, obsługa Rady Miejskiej     

Pok nr 2

E-mail:

usc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 48

Zastępca kierownika, Stanowisko ds. ewidencji ludności,

Pok nr 2

E-mail:

usc@nowe-brzesko.pl

 

12 385 21 48

 

 

MIEJSKO - GMINNY ZESPÓŁ

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik referatu:        

Pok nr

8

E-mail:

oswiata.kierownik@nowe-brzesko.pl

 

12 385 20 25

Główna Księgowa Szkół

Pok nr

9

E-mail:

oswiata.ksiegowosc@nowe-brzesko.pl

 

12 385  01 56

 

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik referatu

Pok nr

1

E-mail:

kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

Fax:

12 385 26 55

Stanowisko pracownik socjalny

Pok nr

5

E-mail;

mgops@nowe-brzesko.pl

 

12 385 26 55

Inspektor

ds. świadczeń rodzinnych,

stypendia szkolne

Pok nr 3

E-mail:

swiadczenia.mgops@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

500plus

Pok nr

3

E-mail:

500plus@nowe-brzesko.pl

12 385 20 30

 

 MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

32-12O NOWE BRZESKO

ul. Piłsudskiego 17a

E-mail:

mgckip@nowe-brzesko.pl

 

12 385 29 44

 

 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Gruszów 28

32-120 Nowe Brzesko

E-mail:

 

12 385 20 57

 

 MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Piłsudskiego 17

32-120 Nowe Brzesko

E-mail:

biblioteka@nowe-brzesko.pl

12 385 21 03