INFORMACJA
 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 W związku z powyższym druki wniosków zgłoszeń są dostępne u poszczególnych Sołtysów Wsi - w Urzędzie Gminy i Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.
Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich wniosków i dostarczenie ich do Sołtysa lub bezpośrednio do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 
Referat Komunalny
Pani Agnieszka Turalińska
pokój nr 14
 
Załączniki:
 
 
Wykaz firm odbierające nieczystości ciekłe - szambo

Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowe Brzesko:

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

KOMBUD

L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna

ul. Jagiełły 25

32-100 Proszowice

12 386-23-89

2.

F.H.U ,,ARKO-POLO” Arkadiusz Gąsłowski

Bejsce 24

28-512 Bejsce

41 351-10-62

3.

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Łukasz Kucharski

Zofipole 141

32-126 Igołomia

12 287-36-81

512-484-987

4.

Firma ,,FEKAL” Teresa Kopeć

Górka Stogniowska 43

32-100 Proszowice

12 386-13-48

5.

Firma ,,STAŚ-TRANS” Usługi Transportowe

Rafał Pieniążek

Wawrzeńczyce 445

32-125 Wawrzeńczyce

608-840-130

6.

Firma Usługi Asenizacyjne Marian Idęć

ul. Pod Gajem 14

31-988 Kraków

602-236-113

7.

Firma Usługi Wod-Kan-C.O Koparko-Spych.

 I Asenizacyjne Józef Hepko

Baranówka 134

 32-010 Kocmyrzów

663-600-134

8.

Alekspol Luty Aleksander

Zofipole 53

32-125 Wawrzeńczyce

512-118-172

9.

Firma usługowa ,,ASENIZACJA”

Leszek Szafrański

Czuszów 64A

32-112 Klimontów

12 385-20-42

10.

,,ADMET” – Firma Handlowo – Usługowa

Adam i Teresa Czekaj

Mniszów 6

32-120 N owe Brzesko

12 385-20-42