INFORMACJA
 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 W związku z powyższym druki wniosków zgłoszeń są dostępne u poszczególnych Sołtysów Wsi - w Urzędzie Gminy i Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu.
Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich wniosków i dostarczenie ich do Sołtysa lub bezpośrednio do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
 
 
Agnieszka Turalińska
Jadwiga Kamińska
Załączniki: