NOWOBRZESKI OBSZAR GOSPODARCZY

Biuro Obsługi Inwestorów Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów: Magdalena Kubik

tel. (012) 385-21-43 

e-mail: inwestycje@nowe-brzesko.pl

     


Nowobrzeski Obszar Gospodarczy

Aktywizacja Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego jest jedynym z najważniejszych zadań które stawia sobie nowobrzeski samorząd. Mimo że gmina jest miejscem gdzie znakomicie rozwija się produkcja rolnicza, potrzebny  jest jej także rozwój przemysłowy. Tym bardziej że znajdują się tu przygotowane do tego tereny. Realizacja tego jest wielką  szansą na szybszy rozwój gminy i powstanie nowych miejsc pracy.

Geneza powstania strefy gospodarczej w Nowym Brzesku sięga roku 2006 kiedy to zakłady odlewnicze ZREMB z Krakowa poszukiwały terenów pod swój nowy zakład i jedną z lokalizacji były tereny w Nowym Brzesku. Idąc w ślad za zainteresowaniem przedsiębiorców nowobrzeskimi terenami,  gmina rozpoczęła działania projektowe nad utworzeniem Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ten był kontynuacją inwestycji zrealizowanych już na tym terenie, takich jak własna oczyszczalnia ścieków i wodociąg gminny. Po realizacji całego projektu Nowobrzeski Obszar Gospodarczy miał uzyskać niezbędną, kompletną infrastrukturę techniczną i połączenie z istniejącym układem drogowym.

W 2010 roku projekt budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w ramach Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego  otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja inwestycji  zakończyła się w połowie 2012 roku. W jej wyniku powstała strefa aktywności gospodarczej z pełną infrastrukturą techniczną i dostępem do wszystkich mediów obejmująca  powierzchnię ponad 30 ha.

Równocześnie z budową infrastruktury terenów NOG od października 2010 roku trwała budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy ZREMB, który postanowił przenieść swą działalność z Krakowa do Nowego Brzeska. Prace zostały zakończone w  lutym 2012 roku i zakład rozpoczął działalność.