Zapisy: de Smilovicz (1381), Smilowycze (1459).
Podobnie jak kilka wyżej omówionych nazw jest to nazwa odosobowa, powstała od staropolskiego imienia Śmił, zapisywanego też jako Smił, Smiło. Samo imię należy wiązać zapewne ze staropolskim czasownikiem smiłować się ‘zlitować się, zmiłować się’. Imię to zostało zarejestrowane w bulli Gnieźnieńskiej (1136 r.) w postaci Zmil.
Dokument legata Idziego z lat 1123-1125, wymienia rycerzy o imionach: Mo-dran, Smilny (Śmił?), Moris i Petrus, którzy na polecenie opata benedyktyńskiego z Tyńca (właściciela pobliskich Książnic Wielkich) założyli wioski: Modrzany, Śmiłowice, Morsko i Piotrowice.. Czyli początków wsi Śmiłowice należy szukać, gdzieś między rokiem 1074 a 1123. A zatem Śmiłowice to osada Śmiła. Sprawa jest o tyle ciekawa, iż ze średniowiecznych dokumentów wynika, iż w XIIIw., jednym z kaszte-lanów grodu w Brzesku był kolejny Śmił, będący pierwotnie stolnikiem krakowskim. Ustalono, iż władał grodem brzeskim jako kasztelan w okresie od 28.VI.1271 do 9.V.1274 r. Być może zatem mamy prawo przypuścić, iż po skończeniu pełnienia funkcji kasztelana, Śmił osiadł następnie na skrawku ziemi, którą uprawiał on sam wraz z rodziną. Z kolei jego następców nazwano Śmiłowicami (podobnie jak Księżyc to potomek... księcia, bożyc znany z Bogurodzicy to syn Boga, czyli Chrystus, itp.) i tak już zostało.

 

Wikipedia:http://pl.wikipedia.org/wiki/Śmiłowice_%28województwo_małopolskie%29

Śmiłowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Nowe Brzesko, przy drodze krajowej nr 79.

 
Kazimierz Wielki nadaje wsi Śmiłowice prawo magdeburskie i sprzedaje Tylkowi, synowi Jana, mieszczaninowi brzeskiemu sołectwo za 60 grzywien, 14 grudnia 1347

Nazwa miejscowości pochodzi od Śmiła zamieszkującego dawniej w pałacu w Śmiłowicach. Ostatnimi właścicielami dóbr śmiłowickich i pałacu było małżeństwo Juliusza Zdanowskiego i Anieli z domu Godlewskiej, córki Gabriela Godlewskiego. Pałac, który został zniszczony po II wojnie światowej, został odnowiony przez prywatnego właściciela. Wokół pałacu rośnie park, a w nim kasztanowiec czerwony – bardzo rzadka odmiana tego drzewa.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie krakowskim.


Liczba mieszkańców: 557
Liczba domów: 129
Sołtys: Bożena Zakrzewska

Rada Sołecka: Sebastian Samborek, Marek Wypych, Norbert Gąsiorek, Wojciech Banaś, Barbara Pomykała

 

PAŁAC ŚMIŁOWICE http://palacsmilowice.com