Zapisy: de Pribislauicz (1384), Przibislawycze (1352).
Nazwa odosobowa, na co wskazuje końcówka –wice, utworzona od imienia Przy-bysław. Samo imię było dość częste we wczesnośredniowiecznej Polsce i całej za-chodniej Słowiańszczyźnie. Nosił je m.in. książę Obodrytów (zm. 1178), syn księcia Niklota; Przybysław, herbu Napiwon w latach 1326-1328 wojewoda poznański. Imię to oznacza ‘ten, który pomnaża sławę’. Imię to miało także formę żeńską – Przybysława, imię to nosiła m.in. jedna z córek Bolesława Krzywoustego.

Liczba mieszkańców: 166
Liczba domów: 41
Sołtys:
Regnowski Władysław

Rada Sołecka: Ignacy Pawłowski, Magdalena Gawron, Jerzy Łanecki