W dawnych źródłach: Gramboczin 1381, Grambiczicze 1399 (a więc dziś Grębocice), Grębocin 1572, Grębocin 1787.
Jest to nazwa miejscowa, utworzona za pomocą przyrostka dzierżawczego – in od staropolskiego, dawno już zapomnianego męskiego imienia Grębota. Podobny sposób wyrażania dzierżawczości (przynależności) funkcjonuje w języku polskim dla form rodzaju żeńskiego do dzisiaj, por. np. babcia – babcin wnuk (nowsze: babciny), czy też w popularnym powiedzeniu maminsynek, które powstało z połączenia dwóch wyrazów: przymiotnika mamin (należący do mamy) + synek. A więc: Grębocin = osada Gręboty. Z kolei Grębota to imię męskie, które łączy się z polskimi wyrazami gruby oraz pokrewnym gręby (notowanym z zabytkach staropolskich).


Liczba mieszkańców: 266
Liczba domów: 63
Sołtys: Gas Władysława

Rada Sołecka: Michał Boligłowa, Jacek Kubik, Robert Sagan, Jacek Kaczmarczyk